Spot på den faglige udvikling i Sneglehuset

I Sneglehuset er vi optaget af vores faglig udvikling. Læs her hvad vi er særligt optaget af.

Vi arbejder med tidlig forbyggende indsats

I Sneglehuset har vi fokus og en klar strategi på, hvad vi vil opnå med en tidlig forbyggende indsats. Det handler om: 

At arbejde ud fra et fælles afsæt og med fælles eje for det enkelte barns trivsel og udvikling

Herunder vil vi gøre følgende;

  • Indarbejde systematiske arbejdsgange i forhold til vores indsatser/tiltag på det enkelte barn og med dokumentation på indsatser
  • Tidlig inddragelse af forældrene i opmærksomheden på barnets trivsel og udvikling
  • Være i et tæt og kontinuerligt samarbejde med forældre
  • AKT-funktionen bidrager til at høje kvaliteten og gør en forskel i vores strategi
  • Vi vil arbejde med hurtig afsæt / Ikke spilde børnenes tid
  • Have en skærpet opmærksomhed på det enkelte barn

Udviklende øjeblikke i Sneglehuset- nærvær og fordybelse

I Sneglehuset har vi fået stor inspiration af oplæg fra Rikke Yde Tordrup omkring "Udviklende øjeblikke", og er blevet en del af det stærke pædagogiske fundament vi sammen med vores pædagogiske grundlag arbejder ud fra. 

Vi tager dette med os i hverdagen;

"De udviklende øjeblikke er dem, der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Dette indebærer en gensidig mental indtrængen, der tillader os at opleve: Jeg ved, at du ved, at jeg ved eller jeg føler, at du føler, at jeg føler". (Rikke Yde Tordrup)

Vores hverdag med børnene er fyldt med disse øjeblikke, som vi kan bruge til at understøtte og stimulere en tryg tilknytning og en god udvikling hos alle børn.