Læreplanstemaer

Læs her hvordan vi tilgår arbejdet med læreplanstemaerne

 • Alsidig og personlig udvikling

  I Sneglehuset drejer alsidig personlig udvikling om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder, hvor engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse er forudsætninger.

  Vores læringsmiljø skal bl.a støtte barnets engagement, som udvikles gennem betydningsfulde relationer med andre, hvor barnet oplever sig respekteret, passet på og værdsat af os som nære og tillidsgivende voksne. Når læringsmiljøet gennem leg og andre meningsfulde aktiviteter bidrager til, at barnet gør sig erfaringer med forskellige sociale positioner, giver det barnet et grundlæggende demokratisk værdisæt, der udvikler og understøtter barnets dannelse og livsduelighed.

  Ligeledes skal vores læringsmiljø understøtte barnet i at udtrykke følelser og håndtere konflikter hensigtsmæssigt uden at miste gåpåmodet, altså evnen til at håndtere modgang og udfordringer.

 • Social udvikling

  I Sneglehuset ser vi social udvikling som en essentiel del af grundlaget for barnets udvikling. Læringsmiljøet i Sneglehuset skal derfor understøtte, at barnet oplever at høre til, at kunne bidrage værdifuldt til fælleskabet, samt indgå i fælles lege, aktiviteter og samvær. Forskellighed skal ses som en ressource, hvor muligheden for deltagelse og medindflydelse i socialt samvær understøttes.

  Legen er grundlæggende i læringsmiljøet. I legen lærer barnet at forhandle, indgå kompromisser samt løse konflikter. Indbyrdes relationer og venskaber mellem børn har stor betydning for barnets sociale udvikling.

  Alle børn skal indgå i trygge relationer til børn og voksne og mødes med positive forventninger. Så vi fremmer børnenes gåpåmod, tro på sig selv og giver barnet positive forventninger til omverdenen.

  Empati er en grundlæggende del af at være menneske, og barnet har derfor brug for at mærke egne følelser, kunne sætte sig ind i andres følelser og opleverser. Som voksne vil vi derfor veksle mellem at gå foran, ved siden af og bag ved barnet for at understøtte barnets deltagelse i legefællesskaber.

 • Kommunikation og sprog

  Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

  I vores sproglige læringsmiljø er det vigtigt for os, at vi tilbyder barnet en bred vifte af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, sprogproduktion, kommunikation, opmærksomhed og koncentration, i sammenhænge der er meningsfulde for det enkelte barn.

  Vi ser legen, som en vigtig øvebane for barnets nonverbale og verbale kommunikation, og derfor er det afgørende at vi understøtter hvert barn til deltagelse i lege, også i lege, hvor vi rammesætter legen.

  Vi har ansvaret for, at barnet får mange og forskellige erfaringer med sprog i selvorganiseret og spontan leg og andre meningsfulde aktiviteter med hinanden.

 • Krop, sanser og bevægelse

  I Sneglehuset vil vi i vores læringsmiljøer, give barnet mulighed for at få erfaringer med kroppen, sanserne og bevægelse. Vi vil støtte barnet i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse, da det er med til at danne grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

  Vi vil invitere barnet ind i mange forskellige kropslige erfaringer i vores læringsmiljøer med bevægelsesglæde, kreativitet og leg.

  I disse bevægelsesfællesskaber har barnet mulighed for at udvikle en mestring af kropslige/sanselige indtryk, og styrke sine evner til at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik og kropslige udtryk.

 • Natur, udeliv og sciense

  I Sneglehuset er vi særligt optaget af, at give barnet naturoplevelser, der både har en følelsesmæssig, en kropslig, en social og kognitiv dimension. For os er naturen et rum, hvor barnet kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer i de naturvidenskabelige måder.

  Hos os skal udelivet være med til at give barnet legemuligheder og oplevelser i og med naturen, så barnet lære sig selv og naturen med at kende.

  Vores uderum og nære naturområder er for os et læringsmiljø, der er autentisk og byder på direkte sanseoplevelser.

 • Kultur, æstetik og fællesskab

  I Sneglehuset ser vi kultur er en kunstnerisk skabende kraft, der aktiverer barnets sanser og følelser. Gennem vores læringsmiljøer med fokus på kultur giver vi barnet mulighed for at møde nye sider af sig selv og udtrykke sig på mange forskellige måder.

  I vores læringsmiljø vil vi sikre, at alle børn får erfaringer, der kan forankre værdier og som kan være med til at fungere som en rettesnor for børnene, når de skal orientere sig og handle på en hensynsfuld, demokratisk og respektfuld måde.

  Samtidig vil vores læringsmiljøer være et demokratisk fællesskab, hvor alle børn er med/kan deltage og hvor børn kan få mulighed for at udfolde deres fulde potentiale uafhængigt af social baggrund, køn og alder.