Vores samarbejde med forældre

Læs her om vores samarbejde med forældre; om forventninger til det positive forældresamarbejde

Samarbejde med forældre om børnenes læring

Samarbejdet mellem Sneglehuset personale og jer forældre er ét afgørende element i vores arbejde med at skabe de bedste rammer for jeres barn. Nemlig det gode børneliv jeres barn skal have i sin tid i Sneglehuset. Vi har derfor, som pædagogisk personale sammen med jer forældre en fælles opgave i at binde jeres barns forskellige arenaer sammen, så barnet oplever et godt samspil mellem det derhjemme og dagligdagen her i Sneglehuset.

Ressourcefulde møder

En vigtigt byggesten i det gode forældresamarbejde er det ressourcefulde møde mellem jer forældre og os som personale, hvor der er rum til at udveksle særlig viden om netop jeres barn. Vi oplever barnet i forskellige sammenhænge, og derfor har vi hver især en unik viden om barnets liv og om, hvad der er betydningsfuldt for jeres barn. En viden, hvor vi i fællesskab kan kvalificere hinanden og klæde hinanden på i mødet, til stor gavn for barnet.

Forældresamarbejdet i Sneglehuset skal ses som én vigtig indsats for at fremme barnets trivsel, udvikling og læring. Der skal endvidere være tydelige og klarlagte forventninger, så vi herved kan mødes i dialog og skabe et positivt samarbejde i alle de år, jeres barn går her i Sneglehuset.

Vores forventning er til det positive forældresamarbejde

 • I kan forvente

  • At vi tager ansvar for den gode opstart, og I kan forvente tydelig guidning fra os i indkøringen.
  • At blive mødt af åbne, loyale, tillidsvækkende voksne med høj faglighed.
  • En velkomstfolder med informationer om husets gang.
  • At vi tilbyder en grundig samtale før barnet starter, så I som forældre kan klæde os på til at modtage jeres barn.
  • At vi tilbyder en samtale i forbindelse med overgang fra en stue til en anden, samt en skoleparathedssamtale - og ellers efter behov.
  • At vi gør brug af vores AKT- og SPROG – pædagoger, som kan deltager i forældresamtaler. Derudover kan forældresamarbejdet også involvere andre fag-professionelle.
  • At døren indtil kontoret og ledelsen altid står åben.
  • At vi vil udvise fleksibilitet og være forstående overfor individuelle behov.
  • At vi laver hyggelige forældrearrangementer i løbet af året, så forældre og børn møder hinanden til samvær og ser, hvad der arbejdes med i hverdagen i Oasen.
 • Vi forventer

  • Engagerede forældre som tager del i og ansvar for, at dele jeres viden, tanker, udfordringer etc. om jeres barn.
  • At I udviser gensidig respekt, tillid og åbenhed over for husets personale, børn og andre forældre.
  • At I støtter op om Sneglehusets forældrearrangementer.
  • At I bruger Aula, stuens kalender og kalender for årets gang til, at holde jer opdateret om jeres barns hverdag, ture ud af huset og arrangementer etc.
  • At I deltager i samtaler/møder om jeres barn ud fra det af institutionen fastsatte tidspunkter.
  • En engageret forældregruppe som lægger vægt på den åbne dialog og i fællesskab med husets personale og ledelse vil være med til, at udvikle vores pædagogiske principper til gavn for hele institutionen.