Sneglehusets rutiner og traditioner

Sneglehuset har 5 grupper:

Vuggestue:

 • Spirerne(vuggestue 0-3 år)
 • Uldtotterne (vuggestue 0-3 år)

Børnehave:

 • Krummerne (børnehave 3 -4,5 år)
 • Spirevipperne (børnehave 3 -4,5 år)
 • Springerne (børnehave 5-6 år)

 

 • Velkommen til Sneglehuset i vuggestuen

  Velkommen til - vi glæder os til at lære jer at kende

  Når jeres lille barn skal starte ved os, er det vores vigtigste opgave at skabe relation til jeres barn. Det er vores opgave, at jeres barn får en god og tryg tilknytning til os. Vi ved, at det kræver tid og nærvær, og det har vi. Tiden i den første indkøring sammen med jer og jeres barn, bruger vi til at finde ud af hvad jeres barn er optaget af, hvordan jeres barn bedst falder i søvn, hvad det foretrækker at spise og hvordan jeres barn reagerer på berøring, lugte og lyde. 

  De almindelige hverdagssituationer som at skifte ble, give mad, sove og trøste rummer særlige muligheder for at få kendskab til jeres barn og til at opbygge relationen. 

  Vi arbejder ud fra dette i indkøring:

  • Den samme voksen tager imod jeres barn
  • Vi laver en plan for, hvem der er sammen med jeres barn i indkøring
  • Hvad skal være den genkendelig ting i indkøring eks. bamse
  • Hvor mange timer er jeres barn hos os de første dage?

  I forældre skal føle jer trygge ved at overlade jeres børn til os. I er derfor altid velkommen til at ringe og høre, hvordan det går - også selvom I lige er gået ud af døren.

 • Velkommen til Sneglehuset i børnehaven

  Velkommen til - vi glæder os til at lære jer at kende

  Når jeres  barn skal starte ved os, er det vores vigtigst opgave at skabe relation til jeres barn. Det er vores opgave, at jeres barn få en god og tryg tilknytning til os. Vi ved, at det kræver tid og nærvær, og det har vi.

  Vi vil bruge tid på at finde ud af, hvordan jeres barn kan lide at lege, hverdagssituationer som bleskift, omklædning, sove-hvilesituationer, trøstesituationer rummer et særligt møde for at skabe relation mellem os og jeres barn. Disse situationer er præget af nærvær og omsorg, og er med til at udvikle relationer. 

  Det er vigtigt, at jeres barn bliver en del af fælleskabet i den nye gruppe. Vi vil være vejviser for, hvordan jeres barn kan deltage i en lege eller ved at skabe andre muligheder for deltagelse i aktiviteter. 

  Vi arbejder ud fra dette i indkøring: 

  • Den samme voksen tager imod jeres barn
  • Vi laver en plan for, hvem der er sammen med jeres barn i indkøring
  • Hvad skal være den genkendelig ting i indkøring eks. bamse
  • Hvor mange timer er jeres barn hos os de første dage?

  I forældre skal føle jer trygge ved at overlade jeres børn til os. I er derfor altid velkommen til at ringe og høre, hvordan det går - også selvom I lige er gået ud af døren. 

 • Dagens gang i Sneglehuset

  kl.6.30-7.30

  2 voksne åbner Sneglehuset 6:30 på Krumme-stuen. Her modtages alle børn. Der serveres morgenmad indtil 7:15. 

  kl.7:00 går vuggestuen til Spirerne.

  kl.7:20 begynder en voksen at guide børnene ud i garderoberne, så de kan komme i overtøjet og ud på legepladsen. - Hvis det er vinter er vi inde lidt længere og grupperne deler sig 7:30, da der er et personale fra hver gruppe på dette tidspunkt. Følg info på AULA.

  kl.7.30-8:30

  De voksne modtager børn og sørger for i tilgængelige legemiljøer

  kl.8.30-9.00

  Der spises formiddagsmad.  Nogle grupper har rutiner med samling, f.eks. i vuggestuen med små sange og i børnehaven sange og en snak om dagens aktiviteter.

  kl.9.00-10.30/11.00

  Her har vi særligt fokus på nærvær og fordybelse. Vi inddeler børnene i mindre grupper. Det kan være vi skal på tur, udfordre vores motorik på bakkerne eller på boldbanen,  rollelege ude som inde eller lave kreative aktiviteter. 

  kl.10.30/11.00-

  I børnehaven hjælper børnene med at dække bord og hente rullevogn med mad. For alle er  frokosten er et godt læringsmiljø, hvor børnene har mulighed for at øve sig i at øse mad op, hælde vand op, sende maden videre, vente på tur samt smage på nyt mad. Vi snakker om, hvad vi spiser, hvad farve det har og hvor det kommer fra. 

  kl.11.00-12.00

  Det er tid til middagslur for vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn der har brug for det. I vuggestuen puttes børnene i barnevogne/krybber og i børnehaven sover børnene på madrasser i grupperummene.

  kl.12.00-13.30

  De mindre børn sover og de øvrige børn leger på legepladsen i deres egne grupper.

  kl.13.30-14.30

  Vi spiser eftermiddagsmad.

  kl.14:30 -lukketid

  Vi leger ude på vores egne legepladser til 15:30 hvorefter vi slår os sammen på Krummernes legeplads. Når det er vinter aftales det fra dag til dag om vi er ude eller inde. Er vi inde ,mødes vi i krummernes grupperum 15:30. 

  Vi slutter eftermiddagen af på tværs af grupperne, både børnehave og  vuggestue hos krummerne.

 • Overgange i Sneglehuset

  I Sneglehuset arbejder vi med overgange fra :

  • fra hjem - til vuggestue
  • fra vuggestue- til børnehave
  • fra dagpleje til børnehave
  • fra børnehave til ældste gruppe Springerne
  • fra Springerne til skole

  Vi har fokus på at hver en  overgang skal forgå så trygt som muligt for børn, men også forældre. Vi har overleveringssamtaler fra gruppe til gruppe i huset mellem personaler og med forældrene, for at sikre den gode overgang. Børnene besøger den nye gruppe inden de starter, så det hele virker mere kendt og trygt. Der er overleveringssamtaler med skolerne i Smidstrup, Børkop og Gauerslund, og også her er der etableret besøg.

  link til Vejle kommunes intra

  Den gode overgang - Vejle Kommune Intranet 

 • Fødselsdage

  Hip hurra du har fødselsdag!

  Det betyder noget at have fødselsdag, og derfor vil vi gerne være med til at fejre børnenes fødselsdage. Vi  fejrer gerne fødselsdagen i institutionen, og når barnet kommer i  børnehave, kommer vi også gerne hjem til barnet, hvis man bor i gåafstand fra børnehaven. Husk man skal invitere hele gruppen. Aftaler laves med personalet på gruppen. 

  Når barnet har fødselsdag har vi altid en lille gave til ham/hende, børnene skal derfor ikke selv medbringe gaver til hinanden.

  Det er vigtigt, at du som forældre aftaler med gruppens personale, hvordan I holder fødselsdagen. Vi vil meget gerne fejre jeres barn og hvis I har mulighed for at deltage, er I meget velkomne.

  Vi har ikke nul-sukker politik, så derfor må man gerne medbringe kage eller andet til fødselsdagen. Begræns mængden og aftal med personalet hvad I medbringer.

  Billeder fra fødselsdage og andre sociale arrangementer må ikke lægges på Facebook eller andre sociale medier.

  Der må ikke deles invitationer ud i institutionen, hvis barnet f.eks. fejrer fødselsdag derhjemme privat. Disse to ting skal holdes adskilt.

 • Traditioner i Sneglehuset

  I Sneglehuset følger vi vores årshjul for traditioner som hænger ved kontoret. Her er vores traditioner tydelige for alle.

  • FEB: fastelavn
  • MARTS: Sneglehuset fødselsdag
  • APRIL: Påskefrokost for børnene
  • MAJ: Legepladsdag for alle
  • JUNI: afslutningsfester 
  • SEP.-OKT.: Høstfest
  • NOV.: Allerhelgensfest
  • NOV: Bedsteforældredag
  • DEC.: Lucia optog
  • DEC.: Kirke
  • DEC.: Julefrokost
På Brombærjagt
På Brombærjagt
Æblesjov til høstfest
Æblesjov til høstfest