Forældrebestyrelsen i Sneglehuset

Carina Albers Dam (mor til Hannah og Andrea) Formand
Send e-mail
Thomas Platz Eskildsen (far til Akse og Vilhelm) Næstformand
Send e-mail
Chila Egeris Svendsen (mor til Emily) Bestyrelsesmedlem
Louise Nordtorp Sørensen (mor til Sebastian og Josefine) bestyrelsesmedlem
Jakob Bach Knudsen (far til Agnes) 1. suppleant