Sneglehuset informerer om praktiske ting

Læs bl.a. om vores åbningstider, frokostordning og praktisk påklædning i Sneglehuset

Hverdagen hos os i Sneglehuset byder på mange slags udfordringer og aktiviteter. Vi har derfor lavet et overblik over de mest almindelige ting, du skal vide eller sørge. Du også altid velkommen til at spørge os, hvis du er i tvivl. 

 • Åbningstider

  Vores åbningstider:

  Mandag 6.30-16.45

  Tirsdag 6.30-16.45

  Onsdag 6.30-16.45

  Torsdag 6.30-16.45

  Fredag 6.30-16.00

 • Madordning

  Frokostordning

  Det er den enkelte forældrebestyrelse, der beslutter om der skal etableres:

  • En kommunal frokostordning
  • En forældrearrangeret frokostordning
  • Ingen frokostordning

  I Sneglehuset har forældrebestyrelen valgt en kommunal frokostordning. Det vælges for 2 år ad gangen. 

  Når der er frokostordning i institutionen, deltager alle børn i ordningen. Frokosten kan altså ikke fravælges af enkelte forældre.

  Forældrebetaling pr. måned (12 måneders betaling) for kommunal frokostordning i 2022:

  • 5 dage pr. uge = 530 kr.
  • *4 dage pr. uge = 425 kr. 

  * 4 dage pr. uge kan kun bruges, hvis dit barn har 1 fast ugentlig fridag, som er aftalt med institutionen.

  Betaling af frokostordningen sker automatisk via forældrebetalingen og er omfattet af regler for friplads og søskenderabat

  Mellemmåltider

  Det er frivilligt at deltage i mellemmåltidsordningen. Du skal selv framelde ordningen, hvis dit barn ikke skal deltage. Hvis dit barn er frameldt ordningen, skal du selv medbringe frugt m.v. til dit barns mellemmåltider.

  Betalingen for ordningen med mellemmåltid betales særskilt og ikke sammen med din øvrige forældrebetaling.

  Du får tilsendt et girokort eller en opkrævning i din e-Boks vedr. ordningen med mellemmåltider, indtil du tilmelder Betalingsservice. Mellemmåltidsordningen er omfattet af de samme betalingsbetingelser som institutionstaksten og dermed også rykkergebyr ved manglende eller for sen betaling.
  Ved manglende betaling bliver dit barn meldt ud af ordningen, og du skal derfor selv medbringe mellemmåltider til barnet.

  Forældrebetaling pr. måned (12 måneders betaling) for forældrearrangeret mellemmåltider:

  5 dage pr. uge = 120 kr.
  Du kan ikke få søskenderabat og økonomisk friplads til denne ordning.

  Dit barn bliver meldt ud af ordningen, hvis du ikke betaler.

 • Aula

  Aula er din samlede indgang til sikker kommunikation med Sneglehuset. 

  Aula er et let tilgængeligt og sikkert redskab, som gør det nemt og overskueligt at tage del i dit barns hverdag og udvikling.

  På forsiden er der link til Aula. Du skal have aktiveret dit unilogin for at brug Aula. 

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedr. Aula. 

 • Vi samarbejder med TCBU

  I Sneglehuset har vi et tæt samarbejde med TCBU (Tværfaglig center for børn og unge Vejle kommune).

  • Tale-hørekonsulent
  • Pædagogisk rådgiver
  • Socialfaglig rådgiver
  • Psykologisk rådgiver
  • Ergoterapeut

  Disse konsulenter kommer jævnligt i Sneglehuset, og er kendt ansigter hos både børn og voksne. 

  De kan deltage i møder med jer forældre eller til sparring til os.  

 • Tøj og påklædning i Sneglehuset

  Når du har barn i Sneglehuset kræver det lidt ekstra udetøj. 

  Hvad skal være i garderoben
  I garderoben skal der være 2 sæt skiftetøj, samt overtøj efter vejret og gerne i flere sæt så vi kan skifte, hvis det første sæt skulle blive våd af den ene eller anden årsag.
  Turrygsæk – hvad skal der være i den
  Vi går meget på tur og her tager børnene deres rygsække med. For at turen bliver god for børnene er det vigtig at rygsækken sidder godt på ryggen og at den kan klikkes foran, så den ikke glider ned fra skulderne. I rygsækken skal der være et sæt skiftetøj i en frysepose. Hvis barnet bruger egen ble må der også gerne være en ble i rygsækken.

  Påklædning og skiftetøj

  Hverdagen i en daginstitution byder på mange slags udfordringer og aktiviteter, så det er en god idé, at dit barns påklædning kan tåle lidt af hvert. Vi vægter udeliv højt, og for at dit barn kan have det sjovt og være med, når vi hopper i vandpytter, går på opdagelse i skoven eller undersøger sten, smådyr og planter på legepladsen, er det vigtigt, at påklædningen passer til det omskiftelige, danske vejr. Vi laver også ret tit indendørs aktiviteter, der giver pletter af den ene og anden slags - fingermaling, ler og tusch har det bare med at plette lidt på tøjet. Så derfor anbefaler vi tøj der passer til de givende aktiviteter.

  Udover årstidsrelevant overtøj, er regntøj og gummistøvler og evt. termotøj standardudstyr for et vuggestue- og børnehavebarn.

  I vinterhalvåret skal flyverdragt/skitøj, vinterstøvler, vanter, huer pakkes med, og i sommerhalvåret står den på passende sommertøj der dækker skuldrene og sandaler eller sko.

  Dit barn kan få brug for at få skiftet tøj i løbet af dagen, så der er behov for, at du altid har sørget for rigeligt med skiftetøj til garderoben.

  Folder om skiftetøj er under udarbejdelse og kommer snarest på siden

 • Allergi og medicin

  Hvis dit barn har brug for, at der skal tages specielle hensyn i form af anden kost eller medicin, skal vi have en lægeerklæring på det.

  Som udgangspunkt giver vi ikke medicin med undtagelse af børn, der har astma eller livstruende og kronisk sygdom.

  Her skal I udfylde et medicinkort som I finder på sundhedsplejens hjemmeside. Medicinkort

  I kan læse mere om retningslinjer omkring medicingivning sundhedsplejens retningslinjer

 • Når dit barn er syg eller holder fri

  Er dit barn sygt eller af anden årsag fraværende og ikke kommer i institutionen, skal du meddele dette til os - gerne på Aula.

  Vi følger Sundhedsstyrelsens regler vedrørende syge børn i daginstitutioner. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.

  Det kan være en svær vurdering, om et barn er raskt nok til at være i institutionen. Sundhedsstyrelsen giver følgende retningslinje: "Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Dvs, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning".

  Når vi vurderer et barns almene tilstand, gør vi det ud fra følgende spørgsmål:

  Har barnet sygdomstegn (smerter, feber, udslæt osv)?
  Har barnet det godt?
  Er barnet, som det plejer at være?
  Kræver barnet særlig pasning/omsorg?
  Hvis vi på baggrund af ovenstående vurderer, at dit barn er sygt, kontakter vi altid dig, så dit barn kan komme hjem.

  Læs her omkring smitsommesygedomme hos børn Sundhedsstyrelsen smittesommesygdomme hos børn