Vores rum ude og inde

Vores arbejde med børnemiljøerne ude og inde

I Sneglehuset arbejder vi fagligt og professionelt med  vores lege og læringsmiljøer udefra KIDS, et redskab Vejle kommune anvender når de kommer på tilsyn . Vi justerer løbende ud fra et børneperspektiv samt vejledning fra tilsynet. Vores mål er at børnene oplever, at der er gode, inspirerende steder at lege og at deres nysgerrighed og fantasi bliver aktiveret. Da vi arbejder i små læringsgrupper igennem dagen, er både legeplads og hele huset i brug. Det er grupperum, mødelokaler, kontor og gange der inddrages både som legemiljøer, og i rutinerne til soverum og spisested.

Sneglehusets zoneinddelte legeplads

Vores legeplads er stor og  er derfor inddelt i zoner, en til hver gruppe. Ved at en gruppe har sit eget afgrænset område, giver det børnene tryghed og overskuelighed. Hermed er der sikret nærværende tilgængelige voksne tæt på, samtidig med at der også er mulighed for at børnene kan lege uforstyrret. Legepladsen er en fusion af en gammel og en ny legeplads, derfor er halvdelen tætbevokset og den anden halvdel ikke.  Vi er altid i gang med at tilpasse og skabe nye læringsmiljøer ud fra hvad børnene kalder på.

Dobbelt  lup
Dobbelt lup
Øvelse på Cykel
Øvelse på Cykel
Kælkebakke hele året
Kælkebakke hele året
Vinterlandskabet omkring os
Vinterlandskabet omkring os
balance
Balance

Vores Sneglehus

Vores institution blev grundlagt 1994, hvor Sneglehuset bestod af midlertidige pavilloner. I gennem årerne voksede Sneglehuset og der blev tilført flere pavilloner. I 2017  var Vejle kommune færdig med at bygge vores nye Sneglehus og de gamle pavilloner fjernet på nær af en, der i dag fungerer som Springerhuset, der huser vores ældste børnehavebørn. I det nye hus har de øvrige grupper  hver deres eget grupperum med mulighed for at åbne døre op mellem grupperne og ud til legepladsen.