Vi elsker mad

Her kan du læse mere om hvorfor vi elsker mad

Sneglehusets køkken

Vores køkken laver mest økologisk mad, og har det økologiske sølvmærk med 88% økologi. Vi har høj fokus på sund og energigivende mad til vores børn. Det gælder både til formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Køkkenet er en stor del af fællesskabet og det pædagogiske arbejde.

Som daginstitution stilles der krav til den mad, vi serverer, både til sundhed, økologi og økonomi. Vi sætter en ære i at maden ikke blot bliver et tilfældigt produkt, men at den laves med kærlighed og passion, fordi det skaber begejstring og velsmag. Mad er en sanselig oplevelse, det skal være sjovt, lækkert og se indbydende ud.

Formålet med den mad vi serverer er at skabe madglæde og tilfredsstillelse for øjne og maver, samtidig med at den opfylder behovet for næring, sådan barnet vokser og udvikler sig i en aktiv hverdag.

Madmodsløb, Mad i farver, Grøntsagsuge

Vores køkken er helt fantastiske til at komme med idéer til aktiviteter, hvor køkkenet og det pædagogiske arbejde går hånd i hånd. Hvert år i august arrangerer køkkenet et madmodsløb for alle vores børn. Rundt på legepladsen stillers der forskellige små boder op, med små opgaver/aktiviteter som eks. undersøge fisk, lav din egen grøntsagsjuice, kværn korn til mel, smag på anderledes råvarer m.m. Det er et arrangement, som børnene glæder sig til, og husker fra år til år.

Køkkenet har derudover arrangeret en uge med mad i farver, her fik hver ugedag sin egen farve i den mad vi skulle spise til måltiderne. I grupperne blev der pyntet op i samme farve den pågældende dag, og mange kom i tøj der også passede til farven på dagen. Grøntsagsuge er en uge, med fokus på alle de spændende grøntsager vi kan finde, hvad de kan bruges til og hvordan de ser ud. 

Derved giver mad mening på flere planer hos os. 

Et særligt fokus på mad og måltider

 • I det pædagogiske måltid

  I Sneglehuset sætter vi særligt fokus på mad og måltider, som en daglig pædagogisk aktivitet. Vi vil have, at børnene indtager en aktiv rolle i måltidet og hjælper til med forberedelse, indgår socialt under måltidet, samt hjælper med at rydde af efter maden. Vi mener, at børnene gennem mad og måltider udvikler både sociale, sproglige og motoriske kompetencer.

  Når børn får mulighed for at røre, smage, smøre, skære og tale om maden udvikler de deres kendskab og viden om mad. Hvordan smager det? Hvordan tilberedes det? Hvordan skæres det ud? Målet er, at børnene udvikler en fortrolighed med at skære og smøre, men også en evne til at sætte ord på, hvordan tingene smager, føles og lugter – fordi de lærer at tale om maden ved at være aktivt med omkring maden.

  Helt konkret betyder det, at børnene indgår i arbejdsopgaverne rundt om måltidet, i det omfang deres evner og alder tillader det. Hver stue forbereder sin egen rullevogn, hvor en voksen sammen med en gruppe børn, går i køkkenet og finder service, og får maden serveret. Herefter tages rullevognen med på stuen, hvor børnene hjælper med at bordene dækkes og maden præsenteres.

  Under måltidet varetager det pædagogiske personale ansvaret som rollemodel for børnene. De sørger for at skabe en hyggelig stemning og et fællesskab, hvor børn og voksne sammen spiser og taler om maden. Den voksne spiser et pædagogisk måltid, dvs. spiser med af den mad som børnene får, for at vise et godt eksempel for børnene, men også for at kunne italesætte, smag, konsistens og råvarer for børnene. Det er en god egenskab at lære, at sætte ord på det man oplever, når man spiser. Desuden øver børnene sig i at hjælpe hinanden, at sende maden rundt og vente på tur. Det er den voksnes ansvar at hjælpe de børn der har svært ved at deltage i måltidet, på den ene eller anden måde. Ingen børn går fra bordet uden at have fået noget at spise. Hvis det er nødvendigt at hente mere mad, og få fyldt op i skåle og på fade, er det børnene, som går i køkkenet og henter mere.

 • Selvhjulpenhed i måltidet

  I vuggestuen øver børnene sig på at drikke selv og selv tage maden i munden. Med alderen arbejdes der yderligere med, at børnene lærer at spise med bestik, selv lærer at øse mad op og hælde vand op i koppen. Ydermere vil de største vuggestuebørn begynde at øve sig i at smøre selv, inden de skal starte i børnehave. De voksne hjælper børnene i det omfang det er nødvendigt.

  I børnehaven øver børnene sig i at smøre deres egen mad, og hjælper med at skære frugt og grønt. Man øser selv mad over på sin tallerken og hælder selv vand i sin kop. Ligeledes øver børnene sig i at sende maden videre og hjælpe hinanden. De voksne guider og hjælper børnene verbalt, men forsøger at lade børnene prøve selv.

  Når forholdene tillader det og børnehavens børn skal på tur, smører hver enkelt barn selv sin madpakke i køkkenet. På den måde får børnene deres naturlige gang i køkkenet, og lærer personalet at kende. Børnene øver sig i at smøre og pakke deres egen mad, ligesom de får selv lov til at vælge hvad de vil have med. I køkkenet taler vi om maden og børnene får lov at få fingrene i den mad de spiser, der hvor maden bliver til.

Cheeseburger hapsere
Cheeseburger hapsere
Ris taffel
Ris taffel
klatkager
klatkager
yoghurt med topping
Yoghurt med topping