Aldersopdelte stuer


Aldersopdeling er en velovervejet pædagogisk arbejdsmetode med respekt for børns udvikling.  Vi arbejder ud fra barnets nærmeste udviklingszone, og barnet bliver udfordret efter alder.

Vi vil gerne kunne tilbyde det enkelte barn de bedste udviklingsmuligheder, og det synes vi, at vi kan gøre bedst ved et aldersopdelt hus.  Stuerne er indrettet efter netop deres aldersgruppe. Legetøj og spil passer til aldersgruppen

Børnene er forskellige steder rent udviklingsmæssigt, både socialt, sprogligt, intellektuelt og motorisk.

Ved at have dem aldersopdelt, giver det mulighed for at lave mere intensive og målrettede projekter/aktiviteter/oplevelser, som er relevant for netop denne aldersgruppe.

Selvom børn selvfølgelig udvikler sig forskelligt, vil spredning i udviklingen være mindre når grupperne er aldersopdelte. Sammen med jævnaldrende børn, vil barnet i højere grad opleve succeser.

Sneglehuset er et åbent hus, børnene kan være på de forskellige stuer, og danne relationer uanset alder.Vi vægter også aktiviteter på tværs af aldersgrupperne, så børnene kan spejle sig i hinanden.